بكالوريوس في West Pomerania -- برامج البكالوريوس في West Pomerania

بكالوريوس في West Pomerania -- برامج البكالوريوس في West Pomerania

بكالوريوس

يمكن درجة البكالوريوس من الكليات والجامعات المعتمدة من المهم-الحجارة خطوة نحو مستقبل مهني ناجح.النوع الاكثر شيوعا من برنامج البكالوريوس هو 'ق درجة البكالوريوس، منحت عادة بعد أربع سنوات من الدراسة الناجحة

حاصل على بكالوريوس هو الحصول على شهادة البكالوريوس من قبل العديد من الطلاب متابعتها. وتقدم هذه الدرجة لمدة أربع سنوات المهارات والخريجين المعرفة تحتاج للدخول في مهنة في مجال دراستهم، التي يمكن أن تشمل طائفة واسعة من المواضيع.

بولندا، رسميا جمهورية بولندا، هي دولة تقع في أوروبا الوسطى. ويبلغ عدد سكانها من 38 مليون نسمة، بولندا هي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان 6 في الاتحاد الأوروبي. طلاب الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا تحتاج إلى تأشيرة للدراسة في بولندا. تكلفة المعيشة في بولندا هو من بين أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.

بكالوريوس في West Pomerania -- خذ بكالوريوس الخاصة بك في West Pomerania. كل برنامج البكالوريوس والمعلومات المدرسية. توفيرا للوقت والاتصال بالمدرسة هنا!

قراءة المزيد

Kierunek Administracja

University of Applied Sciences in Wałcz
دراسه في الجامعة دوام كامل October 2017 بولندا Wałcz

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. [+]

بكالوريوس في West Pomerania - برامج ابكالوريوس. Kierunek Administracja Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Administracja samorządowa Administrowanie bezpieczeństwem Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Profil absolwenta Absolwent kierunku Administracja zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o administracji oraz nauk prawnych, co zapewni mu profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej w strukturach administracji samorządowej i rządowej szczebla lokalnego i regionalnego. Ukończenie kierunku Administracja stanowi właściwą drogę do zdobycia, względnie uzupełnienia, wiedzy i umiejętności, dla osób, które planują lub już związali swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa i inne). Pozwala to na zdobycie stosownego przygotowania zarówno młodzieży, jak i osobom po 26 roku życia, które chcą się przekwalifikować w kierunku pracy administracyjnej (np. z powodu zakończenia służby wojskowej lub pracy w innych służbach mundurowych). Na tym kierunku zdobywa się również kompetencje odnoszące się do codziennej praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także problematyki stanów nadzwyczajnych, w szczególności zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze lokalnym i regionalnym. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Administracja mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: sektorze publicznym (wojsko, policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa); urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz w podległych im jednostkach; fundacjach, stowarzyszeniach, podmiotach ekonomii społecznej. [-]

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji

University of Applied Sciences in Wałcz
دراسه في الجامعة دوام كامل October 2017 بولندا Wałcz

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. [+]

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP. Atutem studiów jest praktyczny proces kształcenia realizowany na potrzeby żołnierzy zawodowych. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Technologie internetowe Systemy informatyczne w zarządzaniu Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi Profil absolwenta Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: sektorze publicznym (wojsko, policja) – na stanowiskach specjalistów z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi; przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych – na stanowiskach informatyków i specjalistów z zakresu administrowania sieciami; przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych – na stanowiskach specjalistów w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych. [-]

Kierunek Finanse i Rachunkowość

University of Applied Sciences in Wałcz
دراسه في الجامعة دوام كامل October 2017 بولندا Wałcz

Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. [+]

بكالوريوس في West Pomerania - برامج ابكالوريوس. Kierunek Finanse i Rachunkowość Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. Zdobywają kompetencje w obsługiwaniu tych systemów i podejmowaniu decyzji finansowych. Uzyskują umiejętności analizy i prognozy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia zwracamy szczególną uwagę na kreowanie samodzielności i odpowiedzialności, które to cechy są szczególnie cenione wśród pracodawców i niezbędne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość i ubezpieczenia Menedżer administracji Biznes i finanse Menedżer projektów europejskich Profil absolwenta Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom, absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach: przedsiębiorstwach – na stanowiskach z zakresu księgowości i finansów; instytucjach finansowych – na stanowiskach z zakresu bankowości korporacyjnej i detalicznej, jako analitycy kredytowi, pracownicy segmentu „private banking”, specjaliści ds. ubezpieczeń majątkowych i na życie, specjaliści z zakresu inwestycji na rynku finansowym, doradcy finansowi; sektorze publicznym – jako pracownicy administracji samorządowej, administracji podatkowej, zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, oświaty, specjaliści ds. zamówień publicznych, audytorzy wewnętrzni. [-]

Kierunek Wychowanie Fizyczne

University of Applied Sciences in Wałcz
دراسه في الجامعة دوام كامل October 2017 بولندا Wałcz

Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. [+]

Kierunek Wychowanie Fizyczne Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, absolwent będzie przygotowany m.in. do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera piłki nożnej. Absolwent wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. W zależności od wybranej specjalności, studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji czy też częściowo w formie wolontariatu (np. tak jak w 2014 roku - uczestnicząc w Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej mężczyzn). Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Trenerska (piłka nożna) - specjalizacja Instruktor Piłki Nożnej z Możliwością Podniesienia Kwalifikacji do Stopnia Trenera UEFA C (na roku trzecim) Nauczycielska (wychowanie fizyczne z korekcją wad postawy) Profil absolwenta Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjecie pracy m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, szkołach i placówkach wychowawczych, klubach sportowych, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną oraz samodzielnych formach działalności gospodarczej (np. trener personalny, instruktor sportu itp.). Absolwenci Instytutu Kultury Fizycznej mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia np. w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim, w Poznaniu na Akademii Wychowania Fizycznego czy na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, otrzymując dyplom ukończenia uczelni. [-]

Kierunek Pedagogika

University of Applied Sciences in Wałcz
دراسه في الجامعة دوام كامل October 2017 بولندا Wałcz

W ramach kierunku Pedagogika، który integruje nauki społeczne ط humanistyczne، przygotowywana المزاح wykwalifikowana كدرا pedagogów ط nauczycieli، którzy بيدا także animatorami życia społecznego، KULTURY - upowszechniania JEJ ط rozwijania ث środowisku społecznym. Przyczynia الترجمة الفورية للقيام kreowania nowych إيليت ط liderów społecznych. Kierunek przygotowuje القيام PRACY ض osobami ث wieku różnym (dzieci، młodzież، dorośli، ludzie starsi)، JAK تيز س zróżnicowanych potrzebach، spełniając społeczne oczekiwania أوراز wskazując غ wartość odmienności، وtakże humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych ط wymagających specjalnych działań edukacyjnych. [+]

بكالوريوس في West Pomerania - برامج ابكالوريوس. Kierunek Pedagogika W ramach kierunku Pedagogika، który integruje nauki społeczne ط humanistyczne، przygotowywana المزاح wykwalifikowana كدرا pedagogów ط nauczycieli، którzy بيدا także animatorami życia społecznego، KULTURY - upowszechniania JEJ ط rozwijania ث środowisku społecznym. Przyczynia الترجمة الفورية للقيام kreowania nowych إيليت ط liderów społecznych. Kierunek przygotowuje القيام PRACY ض osobami ث wieku różnym (dzieci، młodzież، dorośli، ludzie starsi)، JAK تيز س zróżnicowanych potrzebach، spełniając społeczne oczekiwania أوراز wskazując غ wartość odmienności، وtakże humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych ط wymagających specjalnych działań edukacyjnych. Poprzez indywidualizację، przyjazną أتموسفيري ط خيارات مساعدة materialną، stwarza dogodne warunki القيام młodzieży studiowania DLA ط dorosłych، zwłaszcza tych، DLA których dostęp القيام wielkich ośrodków akademickich المزاح utrudniony وبا niemożliwy. Specjalności uruchamiane ث studiów trakcie trwania: Pedagogika wczesnoszkolna ط przedszkolna (PWiP) Pedagogika opiekuńcza ط resocjalizacyjna (POiR) Pedagogika geragogiką opiekuńcza ض (opieka ناد osobami starszymi) (POzG) Edukacja elementarna ط integracyjna (EEII) zadania غ egzamin dyplomowy kierunku Pedagogika بروفيل absolwenta Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną، historyczno-filozoficzną، socjologiczną ط psychologiczną، niezbędna القيام zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia، wychowania ط PRACY opiekuńczej أوراز القيام kształtowania własnego ROZWOJU zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne التطوير التنظيمي wybranej specjalności: Specjalność: PWiP - جاكو nauczyciel - zgodnie زي standardami kształcenia przygotowującego القيام wykonywania zawodu nauczyciela، جاكو nauczyciel wychowawca ث przedszkolach، szkołach podstawowych ث klasach 1-3، oświatowych agendach samorządowych، świetlicach szkolnych ط środowiskowych، ogrodach jordanowskich، rodzinnych domach dziecka ط zawodowych rodzinach zastępczych، asystent جاكو rodziny gminie ث. Specjalność: POiR - جاكو wychowawca ث domach dziecka، pogotowiach opiekuńczych، świetlicach środowiskowych، wielofunkcyjnych placówkach أوراز opiekuńczo-wychowawczych ث takich placówkach JAK: Młodzieżowy OSRODEK Wychowawczy، Młodzieżowy OSRODEK Socjoterapii، Schronisko DLA Nieletnich، ZAKLAD Poprawczy، Areszt Śledczy، ZAKLAD KARNY. Specjalność: POzG - جاكو pedagog ط pedagog szkolny، جاكو edukator ث oświatowych instytucjach (świetlicach، internatach، bursach)، ث placówkach podległych Ministrowi EDUKACJI NARODOWEJ (. kluby، stowarzyszenia ITP)، ث placówkach podległych Ministerstwu PRACY ط Opieki Społecznej (całodobowe ط dzienne placówki wsparcia DLA dzieci ، młodzieży، dorosłych ط seniorów غ opiekuna stanowisku، pedagoga، edukatora ZDROWIA)، JAK تيز ث świeckich، wyznaniowych، pozarządowych، prywatnych، domowych ط zinstytucjonalizowanych formach pomocy seniorom ط التراث الثقافي غير المادي rodzinom (DOMY dziennego pobytu، kluby السنيورة، كولا zainteresowań، grupy samopomocowe) . Specjalność: EEII - كلاس جاكو nauczyciel ط oddziałów integracyjnych ث przedszkolach، wspomagający nauczyciel ث klasach 1-3، nauczyciel SZKÓL ط przedszkoli specjalnych، nauczania nauczyciel indywidualnego ض uczniami س specyficznych potrzebach edukacyjnych، ث ośrodkach szkolno-wychowawczych، świetlicach terapeutycznych، ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych، stowarzyszeniach، fundacjach، towarzystwach działających غ rzecz dzieci niepełnosprawnych. [-]

Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

University of Applied Sciences in Wałcz
دراسه في الجامعة دوام كامل دوام جزئي October 2017 بولندا Wałcz + 1 المزيد

Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. [+]

Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi. Nasz kierunek należy do grupy studiów szczególnie pożądanych na rynku pracy. Tytuł inżyniera z zarządzania i inżynierii produkcji daje możliwości szybkiego podjęcia pracy po ukończeniu studiów, ponieważ pracodawcy potrzebują specjalistów z tej dziedziny. Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów: Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi Logistyka przemysłowa Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów). Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Profil absolwenta Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowany jest do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji; organizowania i zarządzania personelem; koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych; udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada umiejętność: kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi; właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wyników ekonomicznych; posługiwania się technologią IT; budowy i obsługi kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach. [-]

برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية

West Pomeranian Business School
دراسه في الجامعة دوام كامل October 2017 بولندا Szczecin

إدارة الأعمال الدولية هو برنامج العمل المتخصصة لمدة 3 سنوات (6 فصول دراسية) تغطي القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية والإدارة الدولية والقانون والأخلاق. [+]

بكالوريوس في West Pomerania - برامج ابكالوريوس. برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية الأعمال الدولية هو برنامج متخصص الأعمال لمدة 3 سنوات (6 فصول دراسية) تغطي القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية والإدارة الدولية والقانون والأخلاق. خريجي إدارة الأعمال الدولية ديهم معرفة أساسية من المجال الاقتصادي مع تأثير وضعت على العلاقات الدولية الاقتصادية والمالية الدولية، والمعاملات الدولية وسير المشاريع. هم متخصصين ذوي كفاءات لمزاولة العمل في السوق الأوروبية في اتصال إلى السوق العالمية. اختصاصاتها تسمح للعمل في الشركات الدولية وفي بيئة متعددة الثقافات. وبفضل هذه الدورات التي أجريت في اللغة الإنجليزية والتدريب، والخريجين في إدارة الأعمال الدولية تنافسية جدا في سوق العمل الدولي. "وقد ساعدت الدراسات لي الحصول على فهم عميق لكيفية عمل الأعمال، تعلم تعقيدات الأسواق العالمية والحصول على مهارات مفيدة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير المنتجات. وكان بلدي جزء بالطبع المفضل الطبقات التي عقدت من قبل رجال الأعمال الحقيقية الذي بدأ متابعة الأعمال الناجحة في بلدان مثل بولندا والنمسا وهولندا والمملكة المتحدة. تجربتهم التدريب العملي على لا تقدر بثمن، وهي مصدر كبير للإلهام ". فلاديسلاف Koshelyev، وياهو! آسيا والمحيط الهادئ بي تي. المحدودة آفاق التطور الوظيفي مع درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية الطلاب قادرين على العمل في إطار دولي باعتباره مدير المنتج، مدير التصدير، والمراجع من المعلومات، المشتري، مدير القناة أو حتى المطور الأعمال في جميع أنحاء العالم. بالطبع من الممكن أيضا لبدء الأعمال التجارية الخاصة أو المشاركة في الأعمال التجارية للعائلة مع هذه الدرجة. مجموعة من المهارات العملية تسمح خريجينا لبدء وتطوير مهنة في مجال الأعمال التجارية. إجادة اللغة الإنجليزية وتجرى جميع الطبقات في الدراسات التجارية الدولية باللغة الإنجليزية. لذلك، بالإضافة إلى تلبية جميع المتطلبات للقبول، وهو غير الناطقين اللغة الإنجليزية يجب أن تثبت مرضية إتقان اللغة الإنجليزية. ولذلك، فإن كل شهادة إجادة اللغة الإنجليزية التي تملك مرشحا محتملا أن يكون ميزة في عملية القبول. ومع ذلك، ليس هناك حاجة لاختبارات إجادة اللغة الإنجليزية لعملية القبول. الطلاقة في اللغة الإنجليزية هي في واقع الأمر شرطا أساسيا لقبول ناجحة في مدرسة الغربية كلب صغير طويل الشعر الشركة. ومع ذلك، يجب على الطلاب المحتملين لدينا يشعر فلا تقلق لأن WPBS تقدم دورات مجانية باللغتين الانجليزية والبولندية لتطوير المهارات اللغوية. [-]